1. Świat Toyoty
  2. Technologie
  3. Usługi połączone
  4. MyToyota – przypisy

MyTOYOTA – PRZYPISY

1. Funkcje zdalnego sterowania zostały przedstawione wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wszelkich informacji na temat wyposażenia dostępnego w danym kraju można uzyskać u sprzedawcy Toyoty.

2. Wybrane funkcje są zależne od modelu, należy skonsultować się ze sprzedawcą Toyoty w celu uzyskania informacji, co wchodzi w skład wyposażenia danej konfiguracji.

3. Funkcja zdalnego sterowania klimatyzacją może nie być dostępna w danym regionie z powodu obowiązujących przepisów. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy Toyoty.

4. Podczas korzystania z funkcji [Usługi zdalne] należy upewnić się, że:

  • Pojazd jest całkowicie unieruchomiony, a w jego otoczeniu nie znajdują się żadne czynniki stwarzające zagrożenie. W pojeździe nie ma ludzi ani zwierząt.
  • Nie używaj systemu, gdy maska silnika jest otwarta lub gdy pojazd został zaparkowany w pomieszczeniu bez wentylacji.
  • Korzystaj z tej funkcji tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Szanuj środowisko naturalne, minimalizuj hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Przestrzegaj lokalnych i krajowych przepisów, które mogą ograniczać korzystanie z wybranych usług na danym obszarze (np. w niektórych regionach pewne usługi mogą być zarezerwowane dla pojazdów elektrycznych lub dozwolone tylko na drogach prywatnych).